Geneeskundige verklaring

(Bus)chauffeurs hebben om de 5 jaar een nieuwe geneeskundige verklaring nodig. Deze staat los van de medische keuring voor het rijbewijs.

Wat houdt de keuring in?

  • Bespreking eigen verklaring
  • Bespreking van eventuele medicijnen
  • Visustest
  • Gehoortest
  • Bloeddruk meting
  • Urinetest

 

Wat neemt u mee naar de keuring?

  • Uw eventuele medicijnen
  • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)
  • Uw SoFi-nummer
  • Uw eventuele bril of contactlenzen + vloeistof

Kosten:

€  50,- Inclusief BTW